Te invităm la accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul www.vymero.ro, fapt ce implică acceptarea termenilor și condițiilor mai jos enumerate.

În vederea informării corecte și complete cu privire la toate condițiile de utilizare ale acestui site, te  rugăm să parcurgi următoarele secțiuni.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Protecția datelor este o prioritate pentru SC VYMERO S.R.L. cu sediul social în Ilfov, Voluntari, Strada Emil Racoviță nr. 27C, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/4818/2019, având Codul de identificare fiscala RO41835858.

Ne poți contacta oricând, în mod direct cu orice întrebări sau sugestii în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, în cadrul site-ului https://www.vymero.ro/contact.

Navigarea pe paginile www.vymero.ro este posibilă fără nicio declarare a datelor cu caracter personal. Totuși, în situații specifice precum completarea unui chestionar sau participarea la un concurs, persoanelor vizate li se pot colecta și prelucra anumite date cu caracter personal. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun fundament statutar pentru aceasta procesare ne obligăm să obținem consimțământul tău. Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice tarii unde operează SC VYMERO SRL.

1.Recenzii

Recenzia – o evaluare scrisă de către utilizator/client sau cumpărător al unui produs prezentat pe www.vymero.ro.

Nota – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui utilizator/client sau cumpărător față de un produs. Nota se exprima sub forma de stele iar fiecare bun sau serviciu putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele.

Răspuns comerciant – răspunsul oferit de către personalul tehnic Vymero, unei recenzii primite din partea unui utilizator/clientul sau cumpărător.

După 14 zile de la achiziționarea unui produs, îți vom solicita scrierea unei recenzii legate de produsul achiziționat. Te vom contacta la adresa de email aferenta contului tău sau adresa de mail utilizată la momentul plasării comenzii.

1.SCRIEREA DE RECENZII

Scrierea de recenzii se poate face doar de către cumpărători. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, i se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

La momentul scrierii unei recenzii, te angajezi să respecți următoarele reguli:

Te rugăm să faci trimiteri la caracteristici și/sau modul de utilizare al uni produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale);

Te rugăm să utilizezi un limbaj corespunzător, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator sau cumpărător;

Te rugăm să te asiguri că informațiile introduse sunt realiste, corecte, în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

Te rugăm să nu utilizezi secțiunea de recenzii ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe site.

Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui recenzii, utilizatorul/cumpărătorul va adăuga și o notă relevantă pentru produsul sau serviciul aferent. Recenziile, împreună cu notele corespunzătoare lor, vor influența nota generală a produsului, număr care apare lângă titlul acestora. 

În cazul în care constatăm încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, ne rezervăm dreptul de a îți suspenda posibilitatea de a scrie recenzii.

Pentru sesizări sau reclamații legate de produsul achiziționat, te rugăm să ne contactezi în cadrul site-ului https://www.vymero.ro/contact.

2.Cookies

Paginile de internet www.vymero.ro folosesc Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul browser-ului de internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile si serverele internet pot fi atribuite browser-ului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browser-ul individual al datelor de la alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, Vymero poate furniza utilizatorilor site-ului mai multe servicii ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, cu titlu de exemplu menționăm, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații cum ar fi adresele IP de la care accesezi site-ul și browser-ul pe care îl folosești, iar tu ești de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul tău (“module cookie”), toate în scopul de a îți asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către tine.

3.Inscrierea la newsletter-ele noastre

Pe website-ul www.vymero.ro utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a se înscrie la newsletter-ul companiei. Vymero își informează clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul companiei poate fi primit de către persoana vizată doar dacă persoana vizată are o adresă de email validă și dacă persoana vizată se înregistrează pentru a primi newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de email înregistrată de către persoana vizată pentru prima data în vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă deținătorul adresei de email este autorizat să primească newsletter-ul. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. În plus, cei care se înscriu la newsletter vor fi informați prin email, atât timp cât acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau pentru o înregistrare în chestiune, căci acesta ar putea fi cazul în eventualitatea unor modificări la oferta de newsletter, sau în eventualitatea unei schimbări ale circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți. Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizată pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Exista un link în fiecare newsletter pentru dezabonare. Pentru mai multe detalii verifică secțiunea referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

4.Posibilitatea contactului prin website

Site-ul www.vymero.ro conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă ne contactezi prin email  la adresa ofice@vymero.ro sau prin formularul de contact în cadrul site-ului https://www.vymero.ro/contact, datele personale transmise de tine în mod voluntar sunt stocate automat, cu scopul prelucrării si contactării persoanei vizate.

5.Stergere de rutină și blocarea datelor personale

Vymero îți va prelucra și stoca date personale numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legislația europeană sau de către alte legi aplicabile. Daca scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cerințele legale.

6.Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces al persoanei vizate. În vederea exercitării dreptului de acces, poți să ne contactezi oricând cu o solicitare în acest sens prin care să obții un raport al datelor cu caracter personal;

Dreptul de rectificare. Ai dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesită a fi completate.

Dreptul la ștergere. Ai dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal după cum urmează: i) atunci când datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, iii) datele cu caracter personal au fost procesate în mod ilegal sau o dispoziție legală în vigoare impune ștergerea acestora.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplica: i) contești acuratețea datelor personale, ii) prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor personale, dar ceri în loc restricționarea utilizării lor.

Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul să soliciți transferarea datelor cu caracter personal către o terță persoană sau către tine însăți/însuți.

Dreptul de a retrage consimțământul. Ai dreptul să-ți retragi consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul de a formula o plângere autorității de supraveghere – în cazul în care apreciezi că drepturile tale legitime în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, te poți adresa cu o plângere în acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 București, România.

Dacă dorești să îți exerciți drepturile sau să ne transmiți o notificare / cerere, te rugăm să ne contactezi la datele de contact indicate. Vymero îți va răspunde în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri te vom anunța și îți vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

7.Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pentru perioada necesară scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare vor fi șterse. Vor fi păstrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.

8. Protejarea datelor cu caracter personal

Vymero aplică un cadru intern de politici și standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor si evoluției pieței. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.

Vymero S.R.L. își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ai acestor termeni și condiții, precum si ale ofertei, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor; de asemenea, Vymero S.R.L. își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare ce pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.